Släktföreningens grenar & Grenombud

Gren I

Pelle Grapengiesser
073-0204471

Gren II

Christina Nenzelius
070-6183232

Gren III

Vakant

Gren IV

Gustav Rhenman
070-8484500

Gren V

Utdöd

Gren VI

Karin Zetterström Freire
019-182063

Gren VII

Monica Nilsson
070-3531818


Louise Swartz
070-290 94 94

Gren VIIIa

Vakant

Gren VIIIb

Ann-Charlotte Wiklund 
070-7904019


Ann-Christine Franzén
070- 0915126

Gren IX

Lena Mazzetti-Nissen
076-7744162

Gren X


Karin Gustafsson
073-0761182


Stina Borg
073-5559170

Gren XI

Katrina Harrissson, Minneapolis, USA

Gren XII

Utdöd

Gren XIII

Utdöd

Gren XIV

Per-Erik Englund
0651-13492

Gren XV

Utdöd

Gren XVI

Bodil Olssen
070-2303053

Gren XVII

Nils Westerlund
073-7108531

De finska grenarna

Rita Kajakoski
Luiskatiel, 172 00 VÄÄKSY, FINLAND.Peter Herler
Idrottsgatan 11 C 19, 65200 VASA, FINLAND.
Tel. +358 44 332 2894 

Släktträffen i Vasa 1956

Grenarnas egna sidor

17 klubbrum – en egen sida för varje gren.
Det har under årens lopp diskuterats om det ska bildas separata grenföreningar för att om möjligt, förstärka varje gren i det alltmer storvuxna släktträdet. 
 Vår idé är att ge varje gren en egen sida under huvudingången www.gustafwesterlund.se. Ett eget digitalt ”klubbrum” för varje gren, där uppgifter och information för respektive gren kan läggas in och uppdateras av en Grenansvarig. Grenarna skulle kunna utse en webbansvarig som sköter detta. Vid ev. brist på frivilliga, får den som är web-ansvarig för huvudsidan hjälpa till.

Vi vill ha synpunkter på detta. Vad säger ni om att ge varje gren eget utrymme på hemsidan? Kontakta grenombudet, eller någon i styrelsen.

Exempel: Gren 2 Fjellströmska grenen