Historia

Wilhelm Westerlund Wilhelm Westerlund

“…kunna se tillbaka på dem, som åt oss eller åt dem, som fostrat oss, lemnat i arf det ädlaste föredöme af kristlig kärlek och dygd – det enda arf, de haft att gifva sina barn. Ty lysande namn, makt och rikedom hava ej skapat våra anor…”.


Detta citat  ur förordet till den första släktförteckningen 1883 speglar den anda ur vilken Gustaf Westerlunds Sfitftelse kom till och som på många sätt gör denna släktförening unik.

Grundaren Wilhelm Westerlund, yngst i den 17 personer stora barnaskaran till föräldrarna Gustaf Westerlund och Brita Nyström  i Jokkmokk, skrev ett utkast till stadgar 1896 och skickade till sina syskon. Han ville att de skulle bilda en stiftelse som hade till ändamål att bevara den starka släktgemenskap som fanns mellan syskon och kusiner. Stiftelsen skulle också ge ekonomiskt stöd till ungdomar i släkten som ville studera. 
“Morbror Wilhelm” tog initiativet till släktmötet i Boden 1896 då han presenterade förslaget. Syskonen Hedvig och Oskar nämns bland de som arbetade för att hålla ihop den snabbt växande släkten. 
Wilhelms död i september 1899 var ett hårt slag, men han hade då redan
hunnit skapa den vilja som ledde till bildndet av stiftelsen  på släktmötet i Luleå den 2 juli 1906.

2001 ombildades Stiftelsen av formella skäl till en förening.

Flera berättelser

Karl XV tecknar

Hans G. Westerlund - författaren

Fynd på Kungliga biblioteket juli 2014

 Vi tillbringade ett par av de heta dagarna i juli på KB för att gå igenom en del av Hans G Westerlunds efterlämnade papper. Hans manus, gamle Gustafs dagbok från 1840-talets Gällivare och Samuel Wilhelms korrespondens. Det senare materialet innehöll både mor Britas bekymmer om hans ekonomi och vandel och ungdomligt fräcka brev från hans kamrater. Även syskonens brev fanns med.Vi hann endast skumma "Willes" korrespondens. Det tar sin tid att läsa och få sig en bild av Sverige och våra släktingar under senare delen av 1800-talet - men lönen är att man lätt glömmer att gå hem om inte det fanns personal som vänligt harklade sig vid 17-tiden. /Kina Nenzelius o Curt Carlsson