Medlemsinfo

Stadgar

Föreningens stadgar fastställdes på släktmötet i Härnösand 2001 och finns att läsa nedan.

Medlemsavgift

Vid medlemstämman i Härnösand 2001, då stiftelsen omvandlades till förening, beslutades att det tidigare livslånga medlemskapet som erhållits genom en engångsinbetalning inte längre skulle gälla. Det beslutades att vuxen person för att uppehålla sitt medlemskap ska inbetala 100 kronor per år.

Medlemsskap erhålls genom att betala in avgiften på bankgiro nr 334-5345. Ange namn, adress och grentillhörighet!

Har du frågor är du välkommen att kontakta kassören:

Kerstin Blomberg
Ångbåtsgatan 2, lgh 1104
761 33 Norrtälje
Tel.  070-3734695

Klicka här för att komma till sidan med meddelanden.

Integritet

Vi i Gustaf Westerlunds släktförening värner om din integritet och behandlar alla personuppgifter i enlighet med nu gällande lag. 
Läs gärna vår integritetspolicy!
 

Om du har fler frågor är du välkommen att mejla.