Ett par dagar på Kungliga Bibliotekets Special-läsesal sommaren 2014

Vi tillbringade ett par av de heta dagarna i juli på KB för att gå igenom en del av Hans G Westerlunds efterlämnade papper. Hans manus, gamle Gustafs dagbok från 1840-talets Gällivare och Samuel Wilhelms korrespondens. Det senare materialet innehöll både mor Britas bekymmer om hans ekonomi och vandel och ungdomligt fräcka brev från hans kamrater. Även syskonens brev fanns med.Vi hann endast skumma "Willes" korrespondens. Det tar sin tid att läsa och få sig en bild av Sverige och våra släktingar under senare delen av 1800-talet - men lönen är att man lätt glömmer att gå hem om inte det fanns personal som vänligt harklade sig vid 17-tiden.
 /Kina Nenzelius o Curt Carlsson