Styrelsen

Styrelsen väljs på släktmötena och sitter på fem år. Nuvarande styrelse tillsattes 2016 och verkar fram till och med 2021 års släktmöte.

Styrelsen 2017-2021: F. v. Michael Netterstad (ordförande), Claes Wrangberth (ledamot), Håkan Borg (suppleant), Kerstin Blomberg (kassör), Elisabet Borg (ledamot) och Anders Nystedt (ledamot).

Sittande styrelse vill verka för att koppla historien till nutiden. Vi vill sörja för återväxten genom att locka till oss fler yngre medlemmar samt att digitalisera material som kommer att finnas på släktföreningens hemsida.

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen med stora eller små frågor och funderingar.
Mejla styrelsen:Ordförande & Redaktör

Michael Netterstad
Roddargatan 15, 11620 STOCKHOLM
Tel. 070-8997850


Kassör

Kerstin Blomberg
Ljungvägen 8, 194 60 UPPLANDS-VÄSBY
Tel. 070-3734695

Ledamot

Claes Wrangberth
STOCKHOLM
Tel. 070-6715197


Ledamot

Anders Nystedt
TYRESÖ
Tel. 08-7986347, 070-7273867


Ledamot & Webbmaster

Elisabet Borg
STOCKHOLM


Suppleant

Håkan Borg
STOCKHOLM
Tel. 08-55030029

Övriga poster

Ansvariga för släktdatabasen

Curt Carlsson och Christina Nenzelius
Lindövägen 6, 817 30 NORRSUNDET.
Tel. 0297-22232/ 070-6183232

Ansvarig för adresslistan

Styrelsens ordförande

Föreningens bankgironummer

Bg 334-5345

Teckningar av Gustaf Westerlund